HomeprogrammainformatiebestuurClaralijstfotogalerievondstenClara haldeknipselskringnieuwsbeurzenpublicatiesvraag&aanbodLinksThumb Witt.thumbs Clara

Vondsten 2005 Vondsten 2006 Vondsten 2007  Vondsten 2008 Vondsten 2009 Vondsten 2010  Vondsten 2011 Vondsten 2012 Vondsten 2013 Vondsten 2014 Vondsten 2015

 

Vondsten 2016
April  2016  Mei / Juni / Juli 2016 September  2016
Agardiet Agardiet Agardiet
Ba-pharmcosideriet Amethyst (!!!) Akanthiet
Beudantiet/Segnitiet Anataas Ba-Pharmacosideriet
Brochantiet Arsenopyriet Bariet
Chalcopyriet Azuriet Beudantiet/segnitiet
Conneliet Ba-pharmcosideriet Brochantiet
Cornwalliet Bariet (plaatvormig) Cerussiet
Crandalliet-groep Beudantietgroep Chalcedoon
Devillien Bismutiet Chalcopyriet
Fhalerts Brochantiet Chalcophylliet
Hematiet (glaskop) Calciet Chalcopyriet
Honingbariet Chalcopyriet Chrysocolla
Karminiet Chalcosien Connelliet
Langiet Chrysocolla Cornwalliet
Linariet Conneliet Covellien
Markasiet (XX) Cornwalliet Dussertiet
Malachiet Covellien Ettringiet
Mn-oxide Crandalliet-groep Fahlertz
Muscoviet Devillien Famatiniet
Oliveniet Dussertiet Kaoliniet
Orthoklaas Ettringiet Langiet
Parnauiet Famatiniet Lepidokrokiet
Pearciet Fluoriet (fig. 109 uit het boek Eddy) Magnesiet
Ploybasiet-Tac Gips Mimetesiet/Pyromorfiet
Pyrolusiet Goethiet (veel vormen en kleuren) Muscoviet
Rhabdofaan Langiet/Posjankiet Oliveniet
Scheeliet Malachiet Parnauiet
Seladoniet Markasiet Posnjakiet
Skorodiet Matildiet Rhabdofaan
  Muskoviet Romanéchiet
  Oliveniet Sideriet (XX)
  Parnauiet (??)  
  Pearceiet  
  Posnjakiet  
  Pyrolusiet  
  Rhabdofaan  
  Scheeliet (X en XXX)  
  Sericiet  
  Sideriet  
  Siderogel  
  Skorodiet  
  Todorokiet  
  Tungstibiet (los staande kammetjes)  
  Vaalerts  
  Zilver  
     
 meldingen van: Gerard van Steijn Jan Langendoen Harry Marsman
  Ed Rypma Helma Rypma Kees Koster
  Frans den Held Hans van Barneveld  
       

Opmerking:  altijd wordt   bariet, fluoriet en kwarts gevonden.

Alleen bij mooie XX en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld