HomeprogrammainformatiebestuurClaralijstfotogalerievondstenClara haldeknipselskringnieuwsbeurzenpublicatiesvraag&aanbodLinksThumb Witt.thumbs Clara

Vondsten 2005 Vondsten 2006 Vondsten 2007  Vondsten 2008 Vondsten 2009 Vondsten 2010  Vondsten 2011 Vondsten 2012 Vondsten 2013 Vondsten 2014 Vondsten 2015
Ettringiet
Sideriet (XX)
Posnjakiet
Vondsten 2016
April  2016  Mei / Juni / Juli 2016 Augustus   2016 September  2016
Agardiet Agardiet   Agardiet
Ba-pharmcosideriet Amethyst (!!!)   Ba-Pharmacosideriet
Beudantiet/Segnitiet Anataas   Beudantiet/segnitiet
Brochantiet Arsenopyriet   Cerussiet
Chalcopyriet Azuriet   Connelliet
Conneliet Ba-pharmcosideriet   Cornwalliet
Cornwalliet Bariet (plaatvormig)   Dussertiet
Crandalliet-groep Beudantietgroep   Langiet
Devillien Bismutiet   Magnesiet
Fhalerts Brochantiet   Mimetesiet/Pyromorfiet
Hematiet (glaskop) Calciet   Oliveniet
Honingbariet Chalcopyriet   Parnauiet
Karminiet Chalcosien   Posnjakiet
Langiet Chrysocolla   Rhabdofaan
Linariet Conneliet   Romanéchiet
Markasiet (XX) Cornwalliet   Sideriet (XX)
Malachiet Covellien    
Mn-oxide Crandalliet-groep    
Muscoviet Devillien    
Oliveniet Dussertiet    
Parnauiet Ettringiet    
Pearciet Famatiniet    
Ploybasiet-Tac Fluoriet (fig. 109 uit het boek Eddy)    
Pyrolusiet Gips    
Rhabdofaan Goethiet (veel vormen en kleuren)    
Scheeliet Langiet/Posjankiet    
Skorodiet Malachiet    
  Markasiet    
  Matildiet    
  Muskoviet    
  Oliveniet    
  Parnauiet (??)    
  Pearceiet    
  Posnjakiet    
  Pyrolusiet    
  Rhabdofaan    
  Scheeliet (X en XXX)    
  Sericiet    
  Sideriet    
  Siderogel    
  Skorodiet    
  Todorokiet    
  Tungstibiet (los staande kammetjes)    
  Vaalerts    
  Zilver    
       
 meldingen van: Gerard van Steijn Jan Langendoen Harry Marsman
  Ed Rypma Helma Rypma Kees Koster
  Frans den Held Hans van Barneveld  
       
Opmerking:  altijd wordt   bariet, fluoriet en kwarts gevonden. Alleen bij mooie XX en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld