HomeprogrammainformatiebestuurClaralijstfotogalerievondstenClara haldeknipselskringnieuwsbeurzenpublicatiesvraag&aanbodLinksThumb Witt.thumbs Clara

Thumbnails mineralen (Alte Schmiedestollen Wittichen)

    nieuwe foto's !!!

Akanthiet Anataas Asbolan Arseniosideriet (bruin/geel)
Arsenopyriet Atelestiet  Bariet Bariopharmacosidriet
Beudantiet/Segnitiet Bismiet Bismutiet  Bismuthiniet
Bismutoferriet Brochantiet Calciet Chalcopyriet
 
Cornwalliet Covellien Cupriet  
Dolomiet Emplektiet Erythrien Eulytien
Gips Goethiet Heinrichiet Hematiet
Heterogeniet Kaatialiet Kobaltkoritnigiet Langiet
Lavendulaan Malachiet Mangaan mineraal Meta-Heinrichiet
Meta-Zeuneriet Mixiet Novacikiet Oliveniet
Parasymplesiet Pikropharmakolith Preisingeriet Pyriet
Rose Mixiet Skorodiet Skutterudiet Walpurgien
Witticheniet Zeuneriet Zilver Zirkoon
Mineralenlijst
Akantiet
Anataas
Asbolan
Arseniosideriet
Arsenopyriet
Atelestiet
Bariet
Bariopharmacosideriet
Beudantiet/Segnitiet
Bismiet
Bismutiet 
Bismuthiniet
Bismutoferriet
Brochantiet
Calciet
Chalcopyriet
Cornwalliet
Covellien
Cupriet
Dolomiet
Emplekiet
Erythrien
Eulytien
Gips
Goethiet
Hematiet
Heterogeniet
Kaatialiet
Kobaltkorinigiet
Langiet
Lavendulaan
Malachiet
Mangaan mineraal
Meta-Heinrichiet
Meta-Zeunerit
Mixiet
Novacikiet
Oliveniet
Parasymplesiet
Pikropharmakolith
Preisingeriet
Pyriet
Rose Mixiet
Skorodiet
Skutterudiet
Walpurgien
Witticheniet
Zeuneriet
Zilver
Zirkoon